Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Terminsk plan...

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XV. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termin srečanja
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
ODDANE naloge
O oddanih nalogah
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XV. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 

16. regijsko srečanje mladih raziskovalcev:

  Zapisnik 1. seje koordinacije regijskih raziskovalnih aktivov v šolskem letu 2006/2007, ki jebil
v torek, 21. novembra 2006, ob 14.15 uri, v učilnici 348, Tehniškega šolskega centra Kranj,
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj.
  VABILO na 1. sejo koordinacije regijskih raziskovalnih aktivov v šolskem letu 2006/2007, ki bo
v torek, 21. novembra 2006, ob 14.15 uri, v učilnici 348, Tehniškega šolskega centra Kranj,
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj.
   
 

O 15. regijskem srečanju mladih raziskovalcev:

  REZULTATI XV. regijskega srečanja
  Fotografije s XV. regijskega srečanja
  Program XV. regijskega srečanja
  Razpored prostorov predstavitve raziskovalnih nalog
  ODDANE raziskovalne naloge
  O oddanih raziskovalnih nalogah
  Pozdrav sodelujočim na XV. regijskem srečanju
  Ocenjevalne komisije na XV. regijskem srečanju
  Državno tekmovanje iz tehničnega področja ....
  več o 15. regijskem srečanju ....
Kako izdelati raziskovalno nalogo:
  navodila in napotki za izelavo raziskovalne naloge
Državna srečanja mladih raziskovalcev:
  gibanje znanost mladini
Središče mladih raziskovalcev Gorenjske:
  Model uvajanja inovativnosti in podjetništva v srednje poklicno in strokovno izobraževanje v
povezavi z gospodarstvom
   
 
© TŠC Kranj, 1996-2006   webmaster