Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Terminski plan...
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O XIV. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termin srečanja
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
ODDANE naloge
O oddanih nalogah
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
   


VI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol


 

7. regijsko srečanje mladih raziskovalcev:

  VABILO na 1. sejo koordinacije regijskih raziskovalnih aktivov v šolskem letu 2006/2007, ki bo
v torek, 21. novembra 2006, ob 14.15 uri, v učilnici 348, Tehniškega šolskega centra Kranj,
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj.
   
 

O 6. regijskem srečanju mladih raziskovalcev:

  REZULTATI VI. regijskega srečanja
  Fotografije s VI. regijskega srečanja
  Program VI. regijskega srečanja
  Razpored prostorov predstavitve raziskovalnih nalog
  ODDANE raziskovalne naloge
  O oddanih raziskovalnih nalogah
  Pozdrav sodelujočim na VI. regijskem srečanju
  Ocenjevalne komisije na VI. regijskem srečanju
  Državno tekmovanje iz tehničnega področja ....
  več o 6. regijskem srečanju ....
Kako izdelati raziskovalno nalogo:
  navodila in napotki za izelavo raziskovalne naloge
Državna srečanja mladih raziskovalcev:
  gibanje znanost mladini
Središče mladih raziskovalcev Gorenjske:
  Model uvajanja inovativnosti in podjetništva v srednje poklicno in strokovno izobraževanje v
povezavi z gospodarstvom
   
 
© TŠC Kranj, 1996-2006   webmaster