Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XVII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
ODDANE naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XVII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 

18. regijsko srečanje mladih raziskovalcev:

  Znani so termini XVIII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev:
  Prijava raziskovalnih nalog do 23. 3. 2009
Oddaja raziskovalnih nalog 26. 3. 2009
Regijsko srečanje bo 4. 4. 2009 na TŠC Kranj
  Predlogi raziskovalnih nalog za XVIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev
 

17. regijsko srečanje mladih raziskovalcev:

  REZULTATI XVII. regijskega srečanja
  fotografije s XVII. regijskega srečanja
  program XVII. regijskega srečanja
  razpored prostorov za XVII. regijsko srečanje
  oddane naloge za XVII. regijsko srečanje
  o prijavljenih nalogah XVII. regijskega srečanja
  pozdrav sodelujočim na XVII. regijskem srečanju
  ocenjevalne komisije na XVII. regijskem srečanju
  bilten XVII. regijskega srečanja v PDF obliki (940 kB)
  organizacijski odbor XVII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  razpis XVII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev (razpis za državno srečanje)
  seznam vodij aktivov mladih raziskovalcev po šolah
Kako izdelati raziskovalno nalogo:
  navodila in napotki za izelavo raziskovalne naloge
Državna srečanja mladih raziskovalcev:
  gibanje znanost mladini
Središče mladih raziskovalcev Gorenjske:
  Model uvajanja inovativnosti in podjetništva v srednje poklicno in strokovno izobraževanje v
povezavi z gospodarstvom
   
 
© TŠC Kranj, 1996-2008   webmaster