Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O VII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
ODDANE naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


VIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 

9. regijsko srečanje mladih raziskovalcev:

  Znani so termini IX. regijskega srečanje mladih raziskovalcev:
  Prijava raziskovalnih nalog do 23. 3. 2009
Oddaja raziskovalnih nalog 26. 3. 2009
Regijsko srečanje bo 4. 4. 2009 na TŠC Kranj
 

8. regijsko srečanje mladih raziskovalcev:

  REZULTATI VIII. regijskega srečanja
  fotografije s VIII. regijskega srečanja
  program VIII. regijskega srečanja
  razpored prostorov za VIII. regijsko srečanje
  oddane naloge za VIII. regijsko srečanje
  o prijavljenih nalogah VIII. regijskega srečanja
  pozdrav sodelujočim na VIII. regijskem srečanju
  ocenjevalne komisije na VIII. regijskem srečanju
  bilten VII. regijskega srečanja v PDF obliki (940 kB)
  organizacijski odbor VIII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  razpis VIII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev (razpis za državno srečanje)
  seznam vodij aktivov mladih raziskovalcev po šolah
Kako izdelati raziskovalno nalogo:
  navodila in napotki za izelavo raziskovalne naloge
Državna srečanja mladih raziskovalcev:
  gibanje znanost mladini
Središče mladih raziskovalcev Gorenjske:
  Model uvajanja inovativnosti in podjetništva v srednje poklicno in strokovno izobraževanje v
povezavi z gospodarstvom
   
 
© TŠC Kranj, 1996-2008   webmaster