Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XVIII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XVIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 

18. regijsko srečanje mladih raziskovalcev:

  rezultati XVIII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  rezultati za tisk v PDF obliki (78 kB)
  fotografije z XVIII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  pozdrav sodelujočim XVIII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  program XVIII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  razpored prostorov za XVIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev
  ocenjevalne komisije XVIII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  bilten XVIII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev (PDF, 344kB)
  oddane naloge za XVIII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  o prijavljenih nalogah za XVIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev
  organizacijski odbor XVIII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  razpis XVIII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev (razpis za državno srečanje)
  seznam vodij aktivov mladih raziskovalcev po šolah
Kako izdelati raziskovalno nalogo:
  navodila in napotki za izelavo raziskovalne naloge
Državna srečanja mladih raziskovalcev:
  gibanje znanost mladini
Središče mladih raziskovalcev Gorenjske:
  Model uvajanja inovativnosti in podjetništva v srednje poklicno in strokovno izobraževanje v
povezavi z gospodarstvom
   
 
© TŠC Kranj, 1996-2009   webmaster