Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O IX. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


IX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 

9. regijsko srečanje mladih raziskovalcev:

  rezultati IX. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  rezultati za tisk v PDF obliki(87 kB)
  fotografije z IX. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  pozdrav sodelujočim IX. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  program IX. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  razpored prostorov za IX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev
  ocenjevalne komisije IX. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  bilten IX. regijskega srečanja mladih raziskovalcev (PDF, 344 kB)
  oddane naloge za IX. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  o prijavljenih nalogah za IX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev
  organizacijski odbor IX. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  razpis IX. regijskega srečanja mladih raziskovalcev (razpis za državno srečanje)
  seznam vodij aktivov mladih raziskovalcev po šolah
Kako izdelati raziskovalno nalogo:
  navodila in napotki za izelavo raziskovalne naloge
Državna srečanja mladih raziskovalcev:
  gibanje znanost mladini
Središče mladih raziskovalcev Gorenjske:
  Model uvajanja inovativnosti in podjetništva v srednje poklicno in strokovno izobraževanje v
povezavi z gospodarstvom
   
 
© TŠC Kranj, 1996-2009   webmaster