Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O X. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


X. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

OCENJEVALNE KOMISIJE
 
BIOLOGIJA
 

Darija Kramarič, prof.
mag. Lucija Lah

KEMIJA, EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA
 

mag. Branka Jarc Kovačič
Nataša Kristan Primšar, univ. dipl. inž.

ETNOLOGIJA, ZGODOVINA IN UMETNOSTNA ZGODOVINA
 

Irena Jerala, prof.
Jerca Kebe, prof.

SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
 

Maja Jošt, prof.
Jana Čemas, prof.

SOCIOLOGIJA, PSIHOLOGIJA
 

Lijana Medič Jermančič, prof.
Mirjana Erlah Košnik, prof.

FIZIKA IN ASTRONOMIJA
 

Melita Gros, prof.
Ivanka Toman, prof.

RAČUNALNIŠTVO IN TELEKOMUNIKACIJE, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
 

Mirko Meglič, dipl. inž.
Aleš Hvasti, univ. dipl. inž
Borut Pogačnik, univ. dipl.inž.

EKONOMIJA IN TURIZEM
 

Alenka Grmek, univ. dipl. oec.
Branka Balantič, univ. dipl. org.

GEOGRAFIJA IN GEOLOGIJA
 

Matej Lavtižar, prof.
Zdenka Kočevar, prof.

INTERDISCIPLINARNA PODROČJA
 

Darija Kramarič, prof.
Branka Balantič, univ. dipl. org.
Irena Jerala, prof.
Maja Jošt, prof.
Tatjana Zupan, prof.

   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 17.apr.2010
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster