Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O X. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


X. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 
  ODDANE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Ekonomija in turizem
  (trenutno število prijavljenih nalog:   3 )
 
PODROČJE:

Ekonomija in turizem

NASLOV NALOGE: Bohinj - vir navdiha
IZVAJALEC: Eva  Kovacic, Saaa Arh, Veronika Hribar
ŠOLA: OŠ dr. Janeza Mencingerja
MENTOR: Uraka Repinc, univ. dipl. biblio., Lucija Markelj-Jensko, prof. zgo.in soc., Uraka Beznik, ucit. kem. in gosp. 

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Bohinj je bil in je ae vedno navdih za ustvarjalce razlicnih podrocij; tako za strokovnjake kot pisatelje, pesnike, slikarje, fotografe, glasbenike, filmske ustvarjalce…Njihova ustvarjalna dela prikazujejo Bohinj v vsej njegovi velicini. Za turiste so privlacni dogodki iz livljenja slavnih oseb, prav tako pa njihova dela. Utrinki iz omenjenih del so osnova za turisticni proizvod - zgibanko, katere namen je privabiti v Bohinj obiskovalce razlicnih interesov in jih tam zadrlati vec kot le en dan.
 
   
PODROČJE:

Ekonomija in turizem

NASLOV NALOGE: Ce ne s Trlicanom, pa s kolesi
IZVAJALEC: Tadeja Tomalic, Sabina  Dobrin, Žan Vodnjov
ŠOLA: OŠ Krile
MENTOR: Katja Konjar, prof. geo. in nem., Betka Potocnik, uni. dip. org.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Naaa prvotna zamisel je bila, da bi oblikovali kolesarsko pot, ki bi potekala po poti nekdanje leleznice Kranj – Trlic. Ko pa smo ugotovili, da ta naaa ideja vsaj ae nekaj casa ne bo uresnicljiva, se nismo vdali. Tako smo v nalogi oblikovali novo kolesarsko pot (trlicanko) na obmocju obcin Trlic in Naklo. Naa cilj je bil, da bi kolesarje pripeljali v »trliaki konec« in jim ponudili poleg enostavne in varne tudi zelo pestro kolesarsko pot. Na osnovi ankete, ki smo jo izvedli med prebivalci obcin Trlic in Naklo, smo ugotovili, da si prebivalci obeh obcin takano kolesarsko pot lelijo. Naredili smo predlog za kolesarsko pot, ki povezuje dve obcini. Predstavili smo jo v obliki zgibanke, ki sta jo izdali TIC Trlic in TIC Naklo. V zgibanki smo poleg Trlicanke predstavili ae nekaj zanimivih molnosti kolesarjenja. Trlicanka se zacne in konca pred naao osnovno aolo. Dolga je priblilno 25 kilometrov. Popelje nas mimo atevilnih naravnih in kulturnih spomenikov. Je poucna in zanimiva.
 
   
PODROČJE:

Ekonomija in turizem

NASLOV NALOGE: Nakupne navade mladih v Žireh
IZVAJALEC: Maja Šinkovec, Kaja Likar  
ŠOLA: OŠ Žiri
MENTOR: mag. Petra Novak,  Barbara Peternel, pred. ucit.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovalna naloga se osredotoci na vplive, ki botrujejo nakupnim odlocitvam mladih v Žireh. Ceprav se vsakemu zdi, da je pri svoji odlocitvi samostojen in suveren, z anketo, intervjujem in analizo oglasov ter embalale dolocenih izdelkov dokazujeva nasprotno oz. prikaleva mnolico vzajemnih odnosov, ki vplivajo na to, kaj bo posameznik (v najinem primeru mladostnik) kupil. V prvem delu naloge so podane teoreticne opredelitve posameznih elementov dolocenega izdelka – od oglaaevanja do embalale. V drugem, prakticnem delu pa se naloga preusmeri na izkuanje mladostnikov pri nakupih in prodajalk, ki jih izdelke prodajo, prav tako pa na posamezne dele prodaje izdelka – njegovo (televizijsko, internetno in tiskano) oglaaevanje in embalalo. V analizo je zajetih nekaj najpogostejaih izdelkov, ki jih kupujejo mladi v Žireh.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 11.feb.2009
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster