Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O X. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


X. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 
  ODDANE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Etnologija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   2 )
 
PODROČJE:

Etnologija

NASLOV NALOGE: Športno brez aporta
IZVAJALEC: Lea Cibej, Nela  Štucin  
ŠOLA: OŠ Žiri
MENTOR: Barbara Peternel, pred. ucit., mag. Petra Novak     

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovalna naloga predstavi, da nacin livljenja – aportno brez aporta – ni misija nemogoce; da se aport, kljub temu da je definiran kot telesna aktivnost, pojavlja tudi v drugih kategorijah livljenja. Zanimalo naju je, koliko so aktivnosti s aportom povezane, npr. v popevkah, ljudskih pregovorih, racunalniakih igricah, poatnih znamkah, igrah na sreco, mladinskem leposlovju ipd. V namen raziskave, ki se nanaaa na vsakdanje livljenje ljudi, sva izdelali anketo, in jo razdelili med najine sovrstnike in tudi odrasle in jo kasneje analizirali in interpretirali; opravili sva nekaj intervjujev, pa tudi analizo popevk, racunalniakih igric, pregovorov … Povod za opravljeno raziskavo pa je projekt aporta, ki poteka letos na naai aoli – da tudi nevrhunski aportniki lahko prispevamo kancek k dejstvu, da se aport vedno bolj uveljavlja v livljenju slehernega posameznika.
 
   
PODROČJE:

Etnologija

NASLOV NALOGE: Stari vremenski pregovori v luci podnebnih sprememb
IZVAJALEC: Daaa Robic    
ŠOLA: OŠ Antona Tomala Linharta Radovljica
MENTOR: Tanja Resman Tomae, pred. ucit. geo. in zgo.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V svoji raziskovalni nalogi vam bom predstavila, kako sem s pomocjo starih ljudi, ki se ae spominjajo svoje mladosti in vremena pred aestdesetimi leti, zbrala stare vremenske pregovore in jih skuaala raziskati. Predvsem pa sem skuaala ugotoviti in ovrednotiti njihovo vrednost danes. V zadnjem casu nas strokovnjaki vsak dan opozarjajo na podnebne spremembe. Tudi sami jih lahko le opazimo. Te pa posredno vplivajo tudi na stare vremenske pregovore, s tem pa tudi na naao bogato kulturno dediacino.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 11.feb.2009
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster