Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O X. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


X. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Biologija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   3 )
 
PODROČJE:

Biologija

NASLOV NALOGE: Cokolada – od kdaj, zakaj in kako
IZVAJALEC: Agata Pivk, Ana  Primolic  
ŠOLA: OŠ Žiri
MENTOR: Julijana Gantar, pred. ucit. bio. in gos.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Namen najine raziskovalne naloge je bil izvedeti vec o zgodovini, proizvodnji in o ulivanju cokolade. V anketi, ki so jo reaevali ucenci 7., 8. in 9. razreda, sva ucence spraaevali o njihovih cokoladnih navadah in razvadah. Od njih sva prejeli zanimive in pricakovane odgovore. Obiskali sva tudi cokoladnico Rajska ptica, kjer sva tudi prakticno izkusili proizvodnjo cokolade v njihovem proizvodnem obratu in opravili intervju z uslulbenko. Najine ugotovitve in sklepe sva belelili predvsem na racunalnik, zbirali sva tudi slikovni material in si na televiziji ogledali oddajo o obiskani cokoladnici.
 
   
PODROČJE:

Biologija

NASLOV NALOGE: Poznavanje in uporaba zdravilnih rastlin med ucenci OŠ Ivana Tavcarja Gorenja vas
IZVAJALEC: Helena  Oblak, Uraka  Seljak, Mojca  Bogataj
ŠOLA: OŠ Ivana Tavcarja Gorenja vas
MENTOR: Jana Rihtaraic, prof. slo. in teo.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Samozdravljenje z zdravilnimi rastlinami ima pomembno vlogo za ljudi, zato smo se odlocile, da raziacemo poznavanje in uporabo zdravilnih rastlin med ucenci na naai aoli. Cilj naae naloge je spodbuditi ucence k uporabi zdravilnih rastlin. Rezultate ucencev smo primerjale z rezultati odraslih. V primerjavi z odraslimi ucenci manj poznajo zdravilne rastline, saj jih pozna priblilno 75 odstotkov. Nekaj vec je deklic kot deckov. Še vecja razlika je pri uporabi. Zdravilne rastline uporablja le 55 odstotkov ucencev in ti jih uporabljajo zmerno. Iz njih vecinoma pripravljajo caje. Domaci izdelki, ki so jih poskuaali, jim niso bili prevec vaec, ker so bili premalo sladki. Še en dokaz vec, da je industrijska hrana predvsem mladim skvarila okus za kvaliteto. Najvec jih uporabljajo za zdravljenje blaljih obolenj. Menimo, da je razlika med ucenci in odraslimi tako ocitna, ker prihajamo iz podelelja in so naai stari starai v obdobju njihove mladosti poznali in uporabljali vec zdravilnih rastlin kot jih mladi danes. Drugih sredstev pogosto sploh ni bilo in je bila narava edina zaveznica cloveka. Še bolj verjetno pa je vzrok ta, da so ucenci v povprecju bolj zdravi od odraslih in zato ne potrebujejo toliko poseganja po zdravilnih rastlinah.
 
   
PODROČJE:

Biologija

NASLOV NALOGE: S taco v roki
IZVAJALEC: Nina Pangeraic    
ŠOLA: OŠ Krile
MENTOR: Bolena Perko, prof. biol. in gos.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Gozd, travnik in polje, ki so v neposredni blilini mojega doma, so livljenjska okolja za mnoge livali. Živali, ki tam prebivajo: srna, divja svinja, veverica, lisica, kuna, kanja, siva caplja in siva vrana, bom predstavila v raziskovalni nalogi. Predstavila bom tudi njihove prilagoditve na spremembe, ki nastanejo zaradi posega cloveka. To so spremembe pri hranjenju, vedenjske spremembe in odziv na blilino cloveka.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 19.nov.2009
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster