Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O X. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


X. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Geografija in geologija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   2 )
 
PODROČJE:

Geografija in geologija

NASLOV NALOGE: Pomenia mi livljenje
IZVAJALEC: Neca Galicic, Janja Pirnat  
ŠOLA: OŠ Žiri
MENTOR: Andreja Bogataj, pred.ucit. geo. in zgo.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V tej raziskovalni nalogi boste lahko izvedeli veliko o vodah v Žirovski kotlini. V nalogi sva se dotaknili tem, kot so viri pitne vode, osveacenost s pomenom vode, varcevanje z vodo, kvaliteta vode v lirovskih rekah in potokih, pa tudi kvaliteta vode v zasebnem zajetju oziroma javnem vodovodu. O vsem tem sva z anketo povpraaali nakljucne obcane Žirov. Odpravili sva se tudi na obcino, na pogovor z gospodom Francijem Kranjcem, direktorjem obcinske uprave Žiri. Izvedeli sva veliko novega, med drugim tudi, da je v javnem vodovodu v Starih Žireh nova naprava, ki s pomocjo UV larkov popolnoma precisti vodo. Tako napravo imajo le ae v nekaj tujih drlavah, kar pomeni, da je kvaliteta vode v javnem vodovodu v Žireh res visoka. Presenetil pa naju je podatek, da voda v zasebnih zajetjih ni tako cista, kot sva si mislili na zacetku. Izmerili sva pH in trdoto vzorcev vode iz atirih razlicnih krajev: iz potoka Raceva, zasebnega zajetja, javnega vodovoda in manjaega potoka v Žireh. Podatki so naju presenetili, saj sva iz analiz ugotovili, da je le voda iz javnega vodovoda nevtralna, in ce se tako izrazimo, popolnoma neoporecna za pitje.
 
   
PODROČJE:

Geografija in geologija

NASLOV NALOGE: Raziacimo prebivalstvo Gorenje vasi v atevilu prebivalcev, izobrazbi in dejavnostih
IZVAJALEC: Monika  Ribic, Anemari Željelnjak   
ŠOLA: OŠ Ivana Tavcarja Gorenja vas
MENTOR: Martin  Štukelj, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovalna naloga predstavlja znacilnosti prebivalstva Gorenje vasi nekoc in predvsem danes, saj meniva, da to tematiko pozna malo ljudi, ae manj pa se z njo ukvarja. Osnovni namen te naloge je prikazati demografske znacilnosti Gorenje vasi s pomocjo uradnih statisticnih podatkov, ne pa iskati ozadja teh sprememb skozi cas. Z analizo podatkov sva predstavili gibanje prebivalstva od popisov iz 19. stoletja do zadnjega uradnega atetja prebivalcev leta 2002. Prav tako sva opisali trende staranja prebivalstva, kar je znacilnost moderne drulbe. Opisano je tudi viaanje nivoja izobrazbe prebivalcev Gorenje vasi, ceprav je slika slabaa od slovenskega povprecja. V zadnjem poglavju sva obdelali zaposlitveno strukturo aktivnega prebivalstva. Vecino podatkov o prebivalstvu Gorenje vasi, ki se nanaaajo na povojno statistiko in predvsem danaanji cas, sva primerjali s slovenskim povprecjem, da bi prikazali njegov pololaj v primerjavi s slovenskim povprecjem. Ugotovili sva, da so znacilnosti prebivalstva Gorenje vasi boljae od slovenskega povprecja, zlasti glede rasti in starosti prebivalstva, na drugi strani pa je nilje izobraleno.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 19.nov.2009
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster