Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O X. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


X. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 

Pomembna navodila za prijavo raziskovalne naloge:
 
Določite dokončen naslov naloge in ga kasneje ne spreminjajte!
Področje naj določijo mentorji glede na vsebino naloge in ne kot ime predmeta, katerega poučujejo;
Število dijakov - avtorjev je omejeno (največ trije), omejitev postavlja ZOTKS za državna srečanja;
V kratkem povzetku naloge kar najbolje predstavite vsebino naloge;
Podatki iz te prijave bodo uporabljeni v Biltenu X.srečanja, katerega pripravi TŠC Kranj;
Za avtorstvo naloge je odgovoren mentor;
Prijavo je potrebno oddati do torka 6. aprila 2010;
Prijavnica se nahaja na http://www.tsckr.si/raziskov/os_sola/10sre/prijavnica.asp;
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 24.nov.2009
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster