Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XIX. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XIX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


OCENJEVALNE KOMISIJE
 
EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA
 

mag. Branka Jarc Kovačič
Nataša Kristan Primšar, univ. dipl. inž.

ZGODOVINA IN UMETNOSTNA ZGODOVINA
 

Irena Jerala, prof.
Jerca Kebe, prof.

SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
 

Maja Jošt, prof.
Jana Čemas, prof.

SOCIOLOGIJA
 

Lijana Medič Jermančič, prof.
Mirjana Erlah Košnik, prof.

GEOGRAFIJA IN GEOLOGIJA
 

Matej Lavtižar, prof.
Zdenka Kočevar, prof.

ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA IN ROBOTIKA
 

Mirko Meglič, dipl. inž.
Aleš Hvasti, univ. dipl. inž
Borut Pogačnik, univ. dipl.inž.

EKONOMIJA IN TURIZEM
 

Alenka Grmek, univ. dipl. oec.
Branka Balantič, univ. dipl. org.

   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 15.apr.2010
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster