Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XIX. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XIX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 

Splošna navodila za pripravo raziskovalnih nalog:
 
Na spletnih straneh ZTKOS (Zveza za tehnično kulturo Slovenije) se nahajajo podrobna navodila za pripravo in izdelavo raziskovalnih nalog:
   
    Splošna navodila za pripravo raziskovalnih nalog
 
 • kaj naj vsebuje raziskovalna naloga
 • oblika raziskovalne naloge
    Navodila za izdelavo raziskovalne naloge
 
 •  raziskovalna naloga in priprava naloge
   -  izbor teme
   -  vrste raziskav
   -  zbiranje literature
   -  pisanje zapiskov in beležk
 • izgled in vsebina raziskovalne naloge
   -  prva stran
   -  kazalo
   -  povzetek
   -  uvod
   -  teoretični del naloge
   -  eksperimentalni del
   -  razprava in zaključek
   -  navajanje literature
 • predstavitev in zagovor raziskovalne naloge - šolska selekcija
 • priprava povzetka in postra
   -  povzetek
   -  poster
    Navajanje v raziskovalni nalogi uporabljene literature: po standardu ISO
 
 • citiranje
 • navajanje klasičnih virov
 • navajanje elektronskih virov
 • netiskane in druge publikacije
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 18.nov.2009
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster