Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >T©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XIX. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XIX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 

Navodila za izdelavo raziskovalne naloge:
  splošna navodila za pripravo raziskovalnih nalog
napotki za pripravo in izdelavo raziskovalne naloge
izgled in vsebina raziskovalne naloge
uporaba in navajanje literature pri pripravi raziskovalne naloge
primeri raziskovalnih nalog
 
 
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 18.nov.2009
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster