Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >T©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XIX. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XIX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 
  ODDANE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Geografija in geologija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Geografija in geologija

NASLOV NALOGE: Reka Poljanska Sora v osrednjem delu Poljanske doline - njeno ogrolanje in ogrolenost
IZVAJALEC: Leon Filipic    
ŠOLA: Gimnazija ©kofja Loka
MENTOR: Bernarda  Jesenko Filipic,        

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

®ivim v labji vasi, ki leli neposredno na desnem bregu Poljanske Sore. Ker smo vaacani zelo povezani s stanjem reke, njenim ogrolanjem: razlivanjem in poplavljanjem, kot z njeno ogrolenostjo s strani posegov v prostor, sem se z raziskovalno nalogo o reki Poljanski Sori v osrednjem delu Poljanske doline ( oziroma na obmocju Gorenja vas- Poljane) odlocil podrobnjeje prouciti njeno ogrolanje in ogrolenost. S pridobitvijo in proucevanjem pisnih virov na temo geologije, padavin, visokih voda in poplav na obravnavanem obmocju, sem dobil podatek o vzrokih in pogostnosti pojavov. Preucevanja kartografskih podlag iz razlicnih casovnih obdobij pa so mi dale podatke o spreminjanju struge Poljanske Sore in podatke o airjenju gradnje neposredno na njenih bregovih ali v njeno blilino. Z vpogledom v obcinske prostorske dokumente pa sem pridobil podatek o realiziranih in predvidenih posegih v razlivno in poplavnoobmocje reke Poljanske Sore. Z raziskovalnimi metodami anketiranja, vodenimi razgovori, pa sem se pozanimal o odnosu prebivalcev Poljanske doline do reke in njihovih pogledih na bodocnost reke in njene neposredne okolice. Ob proucevanju Poljanske Sore v njenem osrednjem delu, njene pestrosti ( hidroloake, biotske, dendroloake, krajinske...) sem priael do spoznanja, da bi se na obravnavanem obmocju z minimalnim vlolkom dalo urediti ucno, sprehajalno, pohodno in kolesarsko pot, ki bi bila zanimiva, poucna in primerna za vse starostne skupine obiskovalcev. Ugotovljena dejstva v nalogi pa naj bi bila predvsem v razmislek vsem, ki planirajo, projektirajo, odlocajo o posegih in gradijo ob reki in s tem mocno in neodgovorno spreminjajo vodne in poplavne razmere v Poljanski dolini. Izkuanje govorijo, da cloveaka pamet zelo hitro pozablja in spoznanaja in izkuanje prednikov se zanemarjajo in spregledujejo pri posegih v prostor. Kapital je pac agresivnejai od zdrave pameti. Kaj le bi bilo na "Poljanskem", ce bi se neurje 18. septembra 2007 razvilo samo kilometer ali dva julneje? Verjetno bi Poljanska dolina dolivela Sodomo in Gomoro Selake doline, Krope in Bohinja, oziroma doletela bi jo podobna ujma, kot jo je le dolivela 27. septembra leta 1926.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 25.apr.2006
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster