Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >T©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XIX. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XIX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izbrano področje:
Vsa področja
  (trenutno število prijavljenih nalog:   10 )
   
Navodilo:
S klikom na področje oziroma šolo prika¾ete samo naloge izbora.

PODROČJE:

Ekologija z varstvom okolja

NASLOV NALOGE:

Ekoloako pridelana hrana

IZVAJALEC:

Luka  Baloh, ©pela Pirc  

ŠOLA:

Gimnazija Jesenice

MENTOR:

Irena Oblak, prof. biol., Bojana  Martincic, prof. aport. vzg.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi sva predstavila osnovne podatke o ekoloako pridelani hrani. Opisala sva postopek pridelave, znacilnosti ekoloakih kmetij in izdelkov ter osnovne zapovedi in prepovedi pri pridobivanju certifikata za ekoloako kmetijo. V teoreticnem delu sva zbrala nekaj najbolj znanih znamk ekoloako pridelanih livil. Z dijaki sva obiskala Triglavsko trlnico na Bledu, kjer smo se na terenu seznanili z ekoloakimi pridelki in izdelki z ekoloakih kmetij. Z njihovo pomocjo sva napravila anketo med dijaki Gimnazije Jesenice, s katero sva poskuaala ugotoviti nekaj dejstev o ekoloako pridelani hrani: ali jo dijaki poznajo, kakane so njene oznake, kje jo lahko kupimo in kakane so cene v primerjavi z ostalo hrano. Namen raziskovalne naloge je bil, da ugotoviva, koliko ekoloako pridelane hrane je dostopno kupcem v naai okolici. Zanimalo naju je tudi, ce dijaki poznajo ekoloako pridelano hrano, hkrati pa sva poskuaala odkriti nove molne nacine osveacanja najinih vrstnikov.

 
   

PODROČJE:

Ekonomija in turizem

NASLOV NALOGE:

Jesenice za mlade

IZVAJALEC:

Fadila Numanovic, Jasmina ®eric, Asima Huseinbaaic

ŠOLA:

Srednja aola Jesenice

MENTOR:

Marija Vidic, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Jesenice so znane po lelezarstvu, jeklu, hokeju in narcisah. Turizem na Jesenicah nima pomembnejae vloge, zato lelimo popestriti utrip Jesenic. Zato bi organizirali ponudbo v obliki lelezarskega tabora, ki bi bil namenjen mlajai generaciji. Na taboru bi obudili livljenje lelezarjev. Predstavili bi tudi lelezarske poklice in tako spodbudili mlade, da bi se lalje odlocali za te poklice. V okviru tabora bi mladim pokazali zanimivosti Jesenic, sodelovali bi tudi v delavnicah. Mladi bi lahko tudi sami izdelovali lelezarske izdelke.

 
   

PODROČJE:

Ekonomija in turizem

NASLOV NALOGE:

Obuditev ©entanskega rudnika

IZVAJALEC:

Gaaper Ahacic, Nina  Ahacic, Gaj  Knific

ŠOLA:

Srednja gostinska in turisticna aola Radovljica

MENTOR:

Mojca Vergelj, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovalna naloga opisuje ideje za projekt olivitve rudnika v Podljubelju. Menimo, da je ©entanski rudnik neizkoriacena turisticna posebnost Podljubeljske doline, zato ga lelimo oliviti za obiske turistov. Ugotovili smo, da tako mlajae kot starejae generacije Trlicanov rudnika sploh ne poznajo, a bi si ga bila vecina pripravljena ogledati. V nalogi smo opisali, na kakaen nacin bi rudnik najprej obnovili ter ga naredili ae privlacnejaega za turiste, seveda pa bi ga ohranili v kar se da prvotni obliki, saj so danes posegi v naravno okolje enostavno pretirani. Poglobili smo se tudi v oglaaevanje oziroma informiranje airae javnosti, saj smo v raziskavi ugotovili, da rudnik slabo poznajo okoliaki prebivalci, kaj aele ostali. Seveda nismo pozabili niti na spominek, ki bi bil vizualno privlacen, predvsem pa financno dostopen vsem.

 
   

PODROČJE:

Ekonomija in turizem

NASLOV NALOGE:

Obutev, ki jo nosijo dijaki ESIC Kranj, Ekonomsko trgovske aole

IZVAJALEC:

Stana Dodic, Asmir Kenjar, Boro Dejanovic

ŠOLA:

ESIC Kranj, Ekonomsko trgovska aola

MENTOR:

Janez Cernilec, univ. dipl. ekon.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskava Obutev, ki jo nosijo dijaki ESIC Kranj, Ekonomsko trgovske aole (ET© Kranj) ugotavlja stanje na slovenskem trgu obutve in nakupne navade ter uporabo obutve med dijaki ET© Kranj. V raziskavi najprej navajamo seznam ponudnikov obutve - proizvajalcev in trgovcev - na Gorenjskem. Analizirali smo tudi spletne strani nekaterih trgovcev z obutvijo: Neckermann, Peko, Alpina, Mass. V tej analizi navajamo obutev, ki jo ponujajo, njihova prodajna mesta, razna njihova obvestila in reklamne akcije, molnost zaposlitve ipd. Lotevamo se tudi analize nekaterih zanimivih prispevkov o obutvi na spletu npr. o luksuznih cevljih Louis Vuitton, o Reebok aportnih copatih za ognjeno leto tigra. Odpravili smo se tudi v prodajalno Peko, na Preaernovi ulici 9 v Kranju, kjer smo z opazovanjem ugotovili, kakano vrsto obutve prodajajo, iz kakanega materiala je izdelana, v kakanih barvah in po kakanih cenah je ta obutev. Z opazovanjem smo se tudi podrobneje seznanili, kakano obutev nosijo dijaki ET© Kranj. Slike te obutve, si lahko ogledate tudi v raziskavi. Z anketami, v katerih smo anketirali dijake ET© Kranj, smo spoznali ae nekatere podrobnosti o nakupovanju obutve, uporabi obutve, odnosu do blagovnih znamk obutve, zadovoljstvo z obutvijo, vpliv cene na nakup ipd. Na koncu pa smo ae izvedli analizo koristnosti, kjer smo se odlocali, kateri cevelj bomo izbrali med tremi molnimi kot darilo prijateljici. Izbirali smo med tremi res vrhunskimi modeli: salonarji Geox, Sandali Givenchy in balerinkami Kate Spade.

 
   

PODROČJE:

Ekonomija in turizem

NASLOV NALOGE:

Pod soncnim Krvavcem: Cerklje na Gorenjskem

IZVAJALEC:

Jan Groaelj, Nina Gostan, Kaja Zupin

ŠOLA:

ESIC Kranj, Gimnazija

MENTOR:

Bojana Zavolovaek, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V naai predstavitvi vam bomo pokazali dve razlicni turisticni ponudbi. Najprej pa vam bomo predstavili kje sploh so Cerklje, pomembne znamenitosti in podatke.

 
   

PODROČJE:

Elektrotehnika, elektronika in robotika

NASLOV NALOGE:

Elektronski kontroler elektricnega avtomobila

IZVAJALEC:

Denis Oman, Jole Pogacnik, Aljal Lukan

ŠOLA:

T©C Kranj

MENTOR:

Tomislav Prislan, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Prihaja obdobje elektricnih vozi. V raziskovalni nalogi smo leleli raziskati delovanje elektricnega avtomobila. Osredotocili smo se na izdelavo elektronskega kontrolerja. Kontroler skrbi za pravilno dovajanje elektricne energije iz akumulatorja v pogonski DC motor avtomobila. Za procesorski del krmilnika smo izbrali zmogljiv mikrokrmilnik PIC 16f877a, ki deluje pri 20MHz. Mikrokrmilnik preko vmesnika krmili mocnostne MOS-FET tranzistorje, ki so povezani z motorjem. Za prikaz delovanja smo uporabili LCD prikazovalnik, ki nam prikazuje frekvenco in razmerje »impulz – pavza« pri pulzno airinskem krmiljenju izhodnih FET tranzistorjev.

 
   

PODROČJE:

Geografija in geologija

NASLOV NALOGE:

Reka Poljanska Sora v osrednjem delu Poljanske doline - njeno ogrolanje in ogrolenost

IZVAJALEC:

Leon Filipic    

ŠOLA:

Gimnazija ©kofja Loka

MENTOR:

Bernarda  Jesenko Filipic,        

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

®ivim v labji vasi, ki leli neposredno na desnem bregu Poljanske Sore. Ker smo vaacani zelo povezani s stanjem reke, njenim ogrolanjem: razlivanjem in poplavljanjem, kot z njeno ogrolenostjo s strani posegov v prostor, sem se z raziskovalno nalogo o reki Poljanski Sori v osrednjem delu Poljanske doline ( oziroma na obmocju Gorenja vas- Poljane) odlocil podrobnjeje prouciti njeno ogrolanje in ogrolenost. S pridobitvijo in proucevanjem pisnih virov na temo geologije, padavin, visokih voda in poplav na obravnavanem obmocju, sem dobil podatek o vzrokih in pogostnosti pojavov. Preucevanja kartografskih podlag iz razlicnih casovnih obdobij pa so mi dale podatke o spreminjanju struge Poljanske Sore in podatke o airjenju gradnje neposredno na njenih bregovih ali v njeno blilino. Z vpogledom v obcinske prostorske dokumente pa sem pridobil podatek o realiziranih in predvidenih posegih v razlivno in poplavnoobmocje reke Poljanske Sore. Z raziskovalnimi metodami anketiranja, vodenimi razgovori, pa sem se pozanimal o odnosu prebivalcev Poljanske doline do reke in njihovih pogledih na bodocnost reke in njene neposredne okolice. Ob proucevanju Poljanske Sore v njenem osrednjem delu, njene pestrosti ( hidroloake, biotske, dendroloake, krajinske...) sem priael do spoznanja, da bi se na obravnavanem obmocju z minimalnim vlolkom dalo urediti ucno, sprehajalno, pohodno in kolesarsko pot, ki bi bila zanimiva, poucna in primerna za vse starostne skupine obiskovalcev. Ugotovljena dejstva v nalogi pa naj bi bila predvsem v razmislek vsem, ki planirajo, projektirajo, odlocajo o posegih in gradijo ob reki in s tem mocno in neodgovorno spreminjajo vodne in poplavne razmere v Poljanski dolini. Izkuanje govorijo, da cloveaka pamet zelo hitro pozablja in spoznanaja in izkuanje prednikov se zanemarjajo in spregledujejo pri posegih v prostor. Kapital je pac agresivnejai od zdrave pameti. Kaj le bi bilo na "Poljanskem", ce bi se neurje 18. septembra 2007 razvilo samo kilometer ali dva julneje? Verjetno bi Poljanska dolina dolivela Sodomo in Gomoro Selake doline, Krope in Bohinja, oziroma doletela bi jo podobna ujma, kot jo je le dolivela 27. septembra leta 1926.

 
   

PODROČJE:

Slovenski jezik in knjilevnost

NASLOV NALOGE:

Elementi kulturne zavesti v romanih Prialeki (2. del) in Francoski testament

IZVAJALEC:

Manca  Mirt , Alja  ©tular   

ŠOLA:

ESIC Kranj, Gimnazija

MENTOR:

Lidija  Grmek Zupanc , prof.        

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Avtorici v raziskovalni nalogi zanima predvsem kulturna zavest v romanih Prialeki (2. del) in Francoski testament. Glede na teoreticna izhodiaca sta izbrali in izpisali tiste elemente, ki najbolje opisujejo v razmerjih slovensko-nemaki (italijanski) ter francosko-ruski. Izvedene besedilne primerjave omogocajo poglobljen vpogled v posamezne elemente kulturne zavesti, ki so za posamezne nacionalnosti, kot se kalejo skozi romana, kljucne.

 
   

PODROČJE:

Sociologija

NASLOV NALOGE:

Brezposelnost med starai dijakov S©J

IZVAJALEC:

Metka Krlianik, Nurfad Hopovac, Aleksandra Slijepcevic

ŠOLA:

Srednja aola Jesenice

MENTOR:

Marija Vidic, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Danes je veliko ljudi brez dela. V raziskovalni nalogi bomo ugotovili, koliko staraev dijakov Srednje aole je ostalo brez dela. Zanima nas, ali so dijaki in koliko prikrajaani zaradi tega. Skuaali bomo ugotoviti, ce zaradi nerednih dohodkov staraev dijaki iacejo atudentsko delo, da bi izboljaali drulinski proracun. Poiskali bomo povezavo med delom dijakov in aolskim uspehom.

 
   

PODROČJE:

Zgodovina in umetnostna zgodovina

NASLOV NALOGE:

®eleznica Kranj - Trlic

IZVAJALEC:

Tadej Kleindinst, Jernej  Marcun  

ŠOLA:

T©C Kranj

MENTOR:

Jerca Kebe, prof. zgo. in soc., univ. dipl. etno.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Opisala sva zgodovino izgradnje proge, njene tehnicne znacilnosi, pomen za kraje ob njej in razloge za ukinitev.

 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 26.jan.2006
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster