Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XIX. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XIX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 

Pomembna navodila za prijavo raziskovalne naloge:
 
Določite dokončen naslov naloge in ga kasneje ne spreminjajte!
Področje naj določijo mentorji glede na vsebino naloge in ne kot ime predmeta, katerega poučujejo;
Število dijakov - avtorjev je omejeno (največ trije), omejitev postavlja ZOTKS za državna srečanja;
V kratkem povzetku naloge kar najbolje predstavite vsebino naloge;
Podatki iz te prijave bodo uporabljeni v Biltenu XIX.srečanja, katerega pripravi TŠC Kranj;
Za avtorstvo naloge je odgovoren mentor;
Prijavo je potrebno oddati do torka 6. aprila 2010;
Prijavnica se nahaja na http://www.tsckr.si/raziskov/19sre/prijavnica.asp;
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 24.nov.2009
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster