Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >T©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XIX. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XIX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 
  REZULTATI PO PODROČJIH:
   
  Področje: Ekologija z varstvom okolja
 
 

1.

NASLOV NALOGE:
Ekoloako pridelana hrana

IZVAJALEC:

Luka  Baloh, ©pela Pirc  
ŠOLA:
Gimnazija Jesenice
MENTOR:
Irena Oblak, prof. biol., Bojana  Martincic, prof. aport. vzg.     
   
se uvrsti na drlavno srecanje POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
V raziskovalni nalogi sva predstavila osnovne podatke o ekoloako pridelani hrani. Opisala sva postopek pridelave, znacilnosti ekoloakih kmetij in izdelkov ter osnovne zapovedi in prepovedi pri pridobivanju certifikata za ekoloako kmetijo. V teoreticnem delu sva zbrala nekaj najbolj znanih znamk ekoloako pridelanih livil. Z dijaki sva obiskala Triglavsko trlnico na Bledu, kjer smo se na terenu seznanili z ekoloakimi pridelki in izdelki z ekoloakih kmetij. Z njihovo pomocjo sva napravila anketo med dijaki Gimnazije Jesenice, s katero sva poskuaala ugotoviti nekaj dejstev o ekoloako pridelani hrani: ali jo dijaki poznajo, kakane so njene oznake, kje jo lahko kupimo in kakane so cene v primerjavi z ostalo hrano. Namen raziskovalne naloge je bil, da ugotoviva, koliko ekoloako pridelane hrane je dostopno kupcem v naai okolici. Zanimalo naju je tudi, ce dijaki poznajo ekoloako pridelano hrano, hkrati pa sva poskuaala odkriti nove molne nacine osveacanja najinih vrstnikov.

   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 17.april 2010
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster