Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XIX. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XIX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


Število nalog po področjih:
 
Področje
Število nalog 
Ekonomija in turizem
4
Ekologija z varstvom okolja
1
Elektrotehnika, elektronika in robotika
1
Geografija in geologija
1
Slovenski jezik in knjilevnost
1
Sociologija
1
Zgodovina in umetnostna zgodovina
1
Skupno število nalog:
10
 
 
naloge po področjih
 
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 10.apr.2010
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster