Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >T©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XIX. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XIX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 

Število nalog po šolah:
 
Šola
Število nalog 
ESIC Kranj, Gimnazija
2
Srednja aola Jesenice
2
T©C Kranj
2
ESIC Kranj, Ekonomsko trgovska aola
1
Gimnazija ©kofja Loka
1
Gimnazija Jesenice
1
Srednja gostinska in turisticna aola Radovljica
1
Skupno število nalog:
10
 
 
naloge po ¹olah
 
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 10.apr.2010
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster