Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XIX. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
O prijavljenih nalogah
Oddane naloge
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XIX. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
Pomembni termini:
   
trikotnik_oranzenPrijava raziskovalnih nalog
Raziskovalne naloge je potrebno prijaviti do torka, 6. aprila 2010. Prijava nalog
nicpoteka preko spletne strani.
nic
   
  trikotnik_oranzenOddaja raziskovalnih nalog
  Raziskovalne naloge je potrebno oddati do četrtka, 8. aprila 2010. Poleg dveh izvodov
raziskovalne naloge (en original, ena kopija) je zaželeno oddati nalogo tudi v elektronski obliki
in sicer v pdf formatu na CD-ju (na enem CD-ju so lahko vse naloge posamezne šole).
Naloge lahko pošljete po pošti ali pa jih oddate osebno v četrtek 8. aprila 2009 na TŠC
Kranj.
   
  trikotnik_oranzenRegijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol
  Regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol bo v soboto, 17. aprila 2010
ob 8:00 uri
na Tehniškem šolskem centru Kranj.
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 24.nov.2009
© TŠC Kranj, 1996-2010   webmaster