Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O XI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


XII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 

Splošna navodila za pripravo raziskovalnih nalog:
 
  Splošna navodila za pripravo raziskovalnih nalog
 
 • kaj naj vsebuje raziskovalna naloga
 • oblika raziskovalne naloge
  Navodila za izdelavo raziskovalne naloge
 
 •  raziskovalna naloga in priprava naloge
   -  izbor teme
   -  vrste raziskav
   -  zbiranje literature
   -  pisanje zapiskov in beležk
 • izgled in vsebina raziskovalne naloge
   -  prva stran
   -  kazalo
   -  povzetek
   -  uvod
   -  teoretični del naloge
   -  eksperimentalni del
   -  razprava in zaključek
   -  navajanje literature
 • predstavitev in zagovor raziskovalne naloge - šolska selekcija
 • priprava povzetka in postra
   -  povzetek
   -  poster
  Navajanje v raziskovalni nalogi uporabljene literature: po standardu ISO
 
 • citiranje
 • navajanje klasičnih virov
 • navajanje elektronskih virov
 • netiskane in druge publikacije
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 28.11.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster