Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O XI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


XII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 
  ODDANE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Etnologija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   2 )
 
PODROČJE:

Etnologija

NASLOV NALOGE: Klekljarski pripomocki doma in po svetu
IZVAJALEC: Hana Tavcar, Nika Reven  
ŠOLA: OŠ Žiri
MENTOR: Betka Pialar, prof., Branka Groaelj, ucit.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Tema raziskovalne naloge so klekljarski pripomocki doma in po svetu. Po uvodu sledi teoreticni del, kjer so obravnavani klekljarski pripomocki, ki jih uporabljamo v Sloveniji. V zakljucnem delu raziskovalne naloge je bila opravljena anketa. V anketi se kalejo razlike in skupne znacilnosti, ki se pojavljajo med starejao in mlajao generacijo klekljaric. Razlike so pri klekeljnih, izbiri sukanca in pri nacinu zaacite vzorca. Tako mlajaa kot starejaa generacija uporablja enake blazine, bucike, kvacke in akarje. Ugotavljava, da anketiranci vedo, da se kleklja tudi v tujini, vendar pa ne vedo, kakane blazine in klekeljne uporabljajo drugje po svetu.
 
   
PODROČJE:

Etnologija

NASLOV NALOGE: Prekini, ce upaa
IZVAJALEC: Cene  Rakuacek, Jaka  Kopac  
ŠOLA: OŠ Žiri
MENTOR: Barbara  Peternel, pred. ucit., Petra Novak, prof.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V najini raziskovalni nalogi sva skuaala pridobiti cim vec informacij o elektronskem poailjanju in elektronskih sporocilih. Poglobila sva se v temo verilnih pisem. Zanimale so naju skupne tocke teh sporocil: njihova vsebina, struktura, forma. Le kdo so ti posamezniki, ki poailjajo taka pisma, kaj lelijo z njimi doseci in kakaen pomen in vpliv imajo verilna pisma na posameznika in hkrati na drulbo. Poskuaala sva ugotoviti tudi razlog neprestanega poailjanja takih sporocil in kaj nam ta sporocajo o drulbi, v kateri livimo. Predstaviti sva lelela del danaanjega drulbenega livljenja, novo vrsto komuniciranja in drugacno vrsto ljudskega sporazumevanja, ter morda nastajanje novega izrocila. Iskala sva elemente folklore in ugotavljala, kako se le-ta kale v elektronskih medijih.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 22.1.2012
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster