Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O XI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


XII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šolPozdrav udeležencem XII. srečanja raziskovalcev osnovnih šol Gorenjske


Dragi mladi raziskovalci, raziskovalke, spoštovane mentorice, spoštovani mentorji,
veseli me, da vas lahko pozdravim na Tehniškem šolskem centru Kranj, ki ponovno gosti mlade raziskovalce osnovnih in srednjih šol Gorenjske.

Živimo v obdobju velikih sprememb, burnega dogajanja, vse skupaj je dodatno zaznamovano z ekonomsko krizo. To pa je tudi čas velikih priložnosti, ki jih lahko izkoristimo le s kreativnostjo in inovativnostjo. Mladi raziskovalci imate obojega dovolj, to ste pokazali tudi s svojimi raziskovalnimi nalogami, zato sem prepričan, da je pred vami lepa prihodnost. Prepričan sem, da bo Gorenjska, tako kot je v preteklosti že bila, spet postala zibelka novih idej, razvoja in visoke tehnologije.

Udeležencem želim, da bi bilo druženje na regijskem srečanju prijetno, poučno in zabavno. Obenem bi se zahvalil svojim kolegom, ki mnogi že leta skrbijo za organizacijo in pripravo regijskega srečanja mladih raziskovalcev Gorenjske.

   
 

Jože Drenovec, univ. dipl. org.,
direktor TŠC Kranj

   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 13. april 2012
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster