Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O XI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


XII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 

Pomembna navodila za prijavo raziskovalne naloge:
 
Določite dokončen naslov naloge in ga kasneje ne spreminjajte!
Področje naj določijo mentorji glede na vsebino naloge in ne kot ime predmeta, katerega poučujejo;
Število učencev - avtorjev je omejeno (največ trije), omejitev postavlja ZOTKS za državna srečanja;
V kratkem povzetku naloge kar najbolje predstavite vsebino naloge;
Podatki iz te prijave bodo uporabljeni v Biltenu XII.srečanja, katerega pripravi TŠC Kranj;
Za avtorstvo naloge je odgovoren mentor;
Prijavo je potrebno oddati do sobote 31. marca 2012;
Prijavnica se nahaja na http://raziskov.tsckr.si/2012/12os/prijavnica.asp;
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 22.1.2012
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster