Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 

21. regijsko srečanje mladih raziskovalcev:

  REZULTATI XXI. regijskega srečanja gorenjskih srednjih šol
  rezultati za tiskanje XXI. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  fotogalerija XXI. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  oddane raziskovalne naloge
  stattistični pregled raziskovalnih nalogah
  razpis XXI. regijskega srečanja mladih raziskovalcev (razpis za državno srečanje)
  seznam vodij aktivov mladih raziskovalcev po šolah
  organizacijski odbor srečanja
Kako izdelati raziskovalno nalogo:
  navodila in napotki za izelavo raziskovalne naloge
Državna srečanja mladih raziskovalcev:
  gibanje znanost mladini
Središče mladih raziskovalcev Gorenjske:
  Model uvajanja inovativnosti in podjetništvav srednje poklicno in strokovno izobraževanje v
povezavi z gospodarstvom
   
 
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster