Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


OCENJEVALNE KOMISIJE
 
BIOLOGIJA
MEDICINA
 

Darija Kramarič, univ. dipl. biol.
Marija Barle, prof.

EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA
 

dr. Marjan Senegačnik
Simona Škrjanec, univ. dipl. inž.

EKONOMIJA IN TURIZEM
 

Alenka Grmek, univ. dipl. oec.
Branka Balantič, univ. dipl. org.

ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA IN ROBOTIKA
RAČUNALNIŠTVO IN TELEKOMUNIKACIJE
FIZIKA IN ASTRONOMIJA
GRADBENIŠTVO IN ARHITEKTURA
 

Temida Novak, univ. dipl. inž.
Melita Gros, prof.
Borut Pogačnik, univ. dipl. inž.

GEOGRAFIJA IN GEOLOGIJA
 

Matej Lavtižar, prof.
Zdenka Kočevar, prof.

KEMIJA
 

mag. Branka Jarc Kovačič, univ. dipl. inž.
Darja Šter, univ. dipl. inž.

PSIHOLOGIJA
SOCIOLOGIJA
 

Mirjana Erlah Košnik, prof.
Lijana Medič Jermančič, univ.dipl. psih.

ETNOLOGIJA
ZGODOVINA IN UMETNOSTNA ZGODOVINA
 

Irena Jerala, prof.
Jerca Kebe, prof.

INTERDISCIPLINARNA PODROČJA
 

Tanja Varjačič, prof.
Irena Jerala, prof.
mag. Lucija Lah
Zdenka. Kočevar, prof.
Branka Balantič, univ. dipl. org.
mag. Branka Jarc Kovačič

   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 13.april.2012
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster