Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 

Navodila za izdelavo raziskovalne naloge:
  pogoji in pravila za pripravo raziskovalnih nalog
  oblika in vsebina raziskovalnih nalog
  predstavitev raziskovalnih nalog
  splošna navodila za pripravo raziskovalnih nalog
napotki za pripravo in izdelavo raziskovalne naloge
izgled in vsebina raziskovalne naloge
uporaba in navajanje literature pri pripravi raziskovalne naloge
primeri raziskovalnih nalog
 
 
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 28.11.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster