Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Ekologija z varstvom okolja
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Ekologija z varstvom okolja

NASLOV NALOGE: Kovine v tleh na obmocju Jesenic - geogeni ali antropogeni izvor
IZVAJALEC: Sara  Melik, Tara  Kokalj, Matic  Benet
ŠOLA: Gimnazija Jesenice
MENTOR: Katarina Trontelj, univ. dipl. biol., dr. Helena Grcman, prof.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Jesenice so poznane po jeklarski in lelezarski dejavnosti od zgodovinskih casov do danes. Posledica tega so emisije prahu v ozracje, ta prah pa se odlaga na tla in povzroca onesnalenost s kovinami. Zato smo se odlocili, da bomo raziskali vsebnost kovin cinka, niklja, svinca, leleza in kroma ter polkovine arzena v tleh na obmocju Jesenic. Pri tem smo upoatevali dejstvo, da ima obmocje Jesenic zelo pestro geoloako sestavo tal, ki tudi bistveno vpliva na vsebnost elementov v tleh. Na osnovi primerjalne analize vzorcev z razlicnih globin talnega profila smo sklepali na izvor (geogeni ali antropogeni) elementov v tleh. Vzorce talnih profilov smo vzeli na treh razlicnih lokacijah: dve sta v neposredni blilini jeklarskih obratov oziroma odlagaliaca llindre, tretja, kontrolna lokacija, pa je v Karavankah nad Jesenicami, kjer naj bi bil vpliv onesnalevanja jeklarske industrije sorazmerno majhen. Rezultate smo primerjali s povprecnimi vrednostmi vsebnosti elementov v tleh v Sloveniji in zakonsko dolocenimi mejnimi vrednostmi.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 22.1.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster