Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Etnologija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Etnologija

NASLOV NALOGE: Zmajski kozmogonski mit na Slovenskem
IZVAJALEC: Aljal Kern, Simon  Šenk, Andral Orehar
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Patricija Veldin, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Zmaji so skrivnostna in fascinantna bitja, zato smo se odlocili, da se o njih bolje poucimo in to znanje koristno uporabimo. Najprej smo raziskali, kaj pomeni zmaj kot arhetipski simbol, nato smo preucili razlicne kulturne predstave o zmajih. Z novimi spoznanji smo se lotili osnovnega vpraaanja naae raziskovalne naloge, ki se nanaaa na zmaje kot stvarnike oziroma ustanovitelje naselbin na Slovenskem. Izhajali smo iz stereotipov o zmajih, zato smo morali preuciti ustno in pisno gradivo o zmajih na Slovenskem. Vecina slovenskih mitov o zmajih si je med seboj zelo podobnih. Naaim stereotipnim predstavam najbolj ustrezajo visokogorski zmaji. Uspelo nam je preuciti veliko mitov povezanih z zmaji in slovenskimi kraji, nismo pa pozabili na slovenske kraje, katerih grbe krasijo zmajske podobe.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 22.1.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster