Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >T©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prej¹nja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Fizika in astronomija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Fizika in astronomija

NASLOV NALOGE: Analiza digitalnega modela reliefa in interpolacija mikrotektonskih podatkov
IZVAJALEC: Jan Drenovec, Sara Rucigaj, Mojca ®logar
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Nataaa Šuric, univ. dipl. inl. dr. Jure ®alohar     

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi so predstavljeni postopki vizualizacije digitalnega modela reliefa ter interpolacije skalarnih vrednosti tenzorja deformacij zemeljske skorje na obmocju med Kropo in Kamnikom. Vizualizacija trirazselnih podatkov omogoca karakterizacijo znacilnih strukturnih oblik regionalnih in lokalnih razselnosti, predvsem pa tudi oris tektonskih aktivnosti na, s sedimenti zakritih, nilinskih obmocjih. Izhodne podatke analize digitalnega modela reliefa smo nadgradili s kartami rekonstrukcije nekdanjih oz. t.i. paleonapetostnih polj, ki opiaejo deformacije ozemlja. Karte smo pridobili z zvezno predstavitvijo relativnih vrednosti vertikalnih deformacij. Vrednosti temeljijo na kvantitativni napetostni in deformacijski analizi, kjer vhodni podatek predstavljajo meritve orientacije zdrsov ob prelomnih ploskvah. V nalogi smo tako z integracijo razlicnih vhodnih podatkov pripravili ustrezna izhodiaca za nadaljnjo geoloako interpretacijo in kartiranje glavnih prelomov na raziskovanem ozemlju, katerega geoloaka zgradba je bila v dosedanji literaturi napacno interpretirana.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 22.1.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster