Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >T©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prej¹nja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Geografija in geologija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Geografija in geologija

NASLOV NALOGE: Potek Julnoalpske narivne meje med Kropo in Kamnikom
IZVAJALEC: Vid ®epic, Simon Udir, Rok Oblak
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: dr. Jure ®alohar,  Nataaa Šuric, univ. dipl. inl.    

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

V raziskovalni nalogi predstavljamo novo interpretacijo poteka Julnoalpske narivne meje. S pomocjo novih terenskih opazovanj in na podlagi racunalniake obdelave visokoresolucijskega digitalnega modela reliefa z locljivostjo 5 m smo na novo interpretirali obstojece geoloake karte ozemlja med Kropo in Kamnikom. Glede na naao interpretacijo predstavlja Julnoalpsko narivno mejo narivnica Krnskega nariva, ki mu na obravnavanem ozemlju pripadajo masivi Jelovice, Jamnika, Rovnika, ©tefane gore, ©enturake gore vse do Menine planine na vzhodu. Problematicen je predvsem njen potek med Kranjem in Kamnikom, kjer je prekita s kvartarnimi konglomeratnimi zasipi. Glede na naao interpretacijo narivnica Krnskega nariva kot Julnoalpska narivna meja predstavlja pomembno in izrazito geotektonsko mejo, ki med seboj loci kamnine Julijske karbonatne platforme od kamnin Slovenskega bazena. Prav tako narivnica predstavlja mejo med dvema terciarnima tektonostratigrafskima enotama, in sicer med Slovensko-madlarskim paleogenskim bazenom na severu in Panonskim bazenom na jugu.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 22.1.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster