Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Kemija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Kemija

NASLOV NALOGE: Coca-cola, ena in edina?!
IZVAJALEC: Eva Kryatufek, Gaaper Žun  
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Rok Rudel, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Povod za raziskovalno delo je bila misteriozna in nepoznana sestava Coca-Cole ter veliko sliaanega in napisanega o ucinkih le-te na zdravje in telo. Vzorci za raziskovalno delo so bili originalna Coca-Cola in atevilne njene izpeljave oz. kopije. Raziskovalno delo je temeljilo na analitskih metodah (HPLC, TLC, pH - meter, dolocanje suhe snovi in kolicine raztopljenega CO2 ...), ki so nam pomagale dolociti nekatere dodatke v kokakolah in jih primerjati med seboj. Teoreticni del raziskovalne naloge temelji na opisu analitskih metod, ki so bile uporabljene pri delu, in pregledu aditivov po razlicnih sklopih (barvila, arome, sladila ...). Na koncu je bila izvedena tudi anketa med dijaki, ki je slulila za ugotavljanje razlikovanja okusov razlicnih kokakol.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 22.1.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster