Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Psihologija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Psihologija

NASLOV NALOGE: Otrokovo dolivljanje pravljic
IZVAJALEC: Špela Zavrl    
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Eva  Pretnar, univ. dipl. soc. ped.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Za raziskovalno nalogo z naslovom Otrokovo dolivljanje pravljic sem se odlocila, ker me zanima podrocje razvojne psihologije. V tej nalogi sem se osredotocila predvsem na vpliv pravljic na otrokov razvoj. Zanimalo me je ali pravljica spodbuja domialjijo in ali posledicno vpliva tudi na ustvarjalnost otroka v kasnejaih letih, ter kako se vpliv pravljice kale na ustvarjalnem podrocju v mladostniatvu. Predpostavljam namrec, da je pravljica zelo pomemben dejavnik pri razvoju posameznika, ae posebno v obdobju otroatva. Vplivi pravljic se kalejo pri razvoju intelekta, spodbujanju domialjije, premagovanju strahov, sprejemanju drulbenih vrednot in norm, pridobivanju odgovorov na atevilna livljenjska vpraaanja. Sama sem se osredotocila na podrocje ustvarjalnosti, ki sem ga raziskovala s pomocjo analize risbe otrok starih 5 let.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 22.1.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster