Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Sociologija
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Sociologija

NASLOV NALOGE: Sprejemanje predloga Drulinskega zakonika med razlicnimi generacijami
IZVAJALEC: Maaa Pogacnik, Zala Peternel  
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Eva Pretnar, univ. dipl. soc. ped.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskovalna naloga podrobneje pregleda vsebino novega Drulinskega zakonika, ki ga je Drlavni zbor sprejel 16. 6. 2011. Drulinski zakonik v ospredje postavlja otroka in njegovo korist, zato je raziskovalna naloga usmerjena v dele zakonika, ki se nanaaajo predvsem na otroka. Navedeni so cilji, prednosti in morebitne slabosti novega zakonika. Predstavljene so spremembe, ki jih zakonik uvaja in primerjava starega zakonika z novim. Ker zakonik uvaja molnost, da bo otrok livel s staraema, ki sta sklenila istospolno skupnost, je navedena tudi raziskava, ki raziskuje otrokov razvoj v takani zvezi. Zaradi razpisa referenduma in predsodkov o istospolnih zvezah ter posvojitvah otrok, je bil zakonik pogosta tema medijev v predreferendumskem casu. Nekateri ga podpirajo, drugi ne. Zato je v javnosti veliko razlicnih izjav, ki pa niso vedno pravilne. V nalogi je nekaj teh izjav navedenih in pojasnjenih. Raziskave sva se lotili z anketo, s katero sva preverjali povezavo poznavanja zakonika z odobravanjem le-tega. Rezultate ankete sva primerjali z rezultati izida referenduma.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 22.1.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster