Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
  PRIJAVLJENE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Zgodovina in umetnostna zgodovina
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Zgodovina in umetnostna zgodovina

NASLOV NALOGE: Spomeniki in doprsja 19. in 20. stoletja na poatnih znamkah socialisticne Jugoslavije 1945-1991
IZVAJALEC: Ivan  Smiljanic, Robi Ravnikar  
ŠOLA: Gimnazija Kranj
MENTOR: Patricija Veldin, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Naloga se ukvarja z raziskovanjem spomenikov in doprsij, ki so reproducirani na poatnih znamkah socialisticne Jugoslavije med letoma 1945 in 1991. Pri vsakem posameznem obelelju sva opisala, na koliko znamkah je bilo upodobljeno in kdaj so le-te izale. Izostal ni niti opis zgodovinskega dogodka ali kratek livljenjepis osebe, ki ji je spomenik posvecen. V nadaljevanju se osredotociva na podatke o spomeniku: kraj in cas postavitve, umetniaka smer, ki ji pripada spomenik, likovne kritike in ponekod odlomki iz periodicnega tiska. Na kratko je predstavljen tudi kipar in njegova druga reprezentativna dela. Nekateri spomeniki so postali simbol drlave in znamenitosti krajev, kjer stojijo (ali kjer so stali). Spomeniki pripadajo raznolikim umetniakim smerem, od akademskega realizma do popolne abstrakcije. Spomeniki, ki so bili izbrani za reproduciranje na poatnih znamkah, so izjemno raznoliki in skupaj tvorijo impresivno fresko javnega kiparstva poznega 19. in 20. stoletja na nekdanjih jugoslovanskih tleh.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 22.1.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster