Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >T©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prej¹nja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 
  REZULTATI PO PODROČJIH:
   
  Področje: Elektrotehnika, elektronika in robotika
 
 

1.

NASLOV NALOGE:
Mikrokrmilniaki sistem za koracne, servo in DC motorje

IZVAJALEC:

Klemen Cuznar, Aleao Hribar  
ŠOLA:
T©C Kranj, SiP©
MENTOR:
Tomislav Prislan, prof.        
   
se uvrsti na drlavno srecanje POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
Pri izdelavi in testiranju robotov veckrat potrebujemo krmilnike razlicnih motorjev. Osnovna raziskovalne naloge je izdelava mikrokrmilniakega krmilnika motorjev za upravljanje preko RS232 serijskega vmesnika.V raziskovalni nalogi predstavljava mikrokrmilniaki sistem z katerim lahko krmilimo tako servo, koracne kot tudi DC motorje. Ti motorji se v robotiki tudi najvec uporabljajo. V krmilniku je uporabljen zmogljiv PIC mikrokrmilnik 16F877a. Mikrokrmilnik nam generira potrebne signala za posamezno vrsto motorja. Motorji so povezani z krmilnikom preko mocnostnih izhodnih integriranih vezij.

   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 2.april 2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster