Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >T©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prej¹nja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 
  REZULTATI PO PODROČJIH:
   
  Področje: Medicina
 
 

1.

NASLOV NALOGE:
Povezava med laktatnim pragom in maksimalno porabo kisika z rezultati pri veslanju

IZVAJALEC:

Jernej Markovc, Marcel  Salmic, Gal ®vegelj
ŠOLA:
Gimnazija Jesenice
MENTOR:
Katarina Trontelj, univ. dipl. biol. dr. Janez Vodicar, prof.     
   
se uvrsti na drlavno srecanje POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
Poznavanje fizioloakih kazalcev, med katerimi sta najpomembnejaa maksimalna poraba kisika in laktatni prag, je v aportu zelo pomembno za nacrtovanje optimalnega treninga, v naaem primeru v veslanju. Laktatni prag je intenzivnost miaicnega dela, pri kateri pride do izrazitega dviga koncentracije laktata v krvi zaradi preselene kapacitete oksidativnega metabolizma, maksimalni sprejem kisika (VO2 max) pa je najvecja kolicina kisika, ki jo aportnikov organizem lahko sprejme v casovni enoti. Samo testiranje ne pove toliko o veslacevem maksimumu na tekmi, kjer so prisotni ae drugi dejavniki, poda pa mnoge odgovore o fizicnih sposobnostih in lastnostih posameznika. Namen naloge je ugotoviti povezave med laktatnim pragom in VO2max ter rezultati testiranj na veslaakih ergometrih (simulatorjih veslanja). Zanimalo nas je, ali viaje/nilje vrednosti teh dveh kazalcev pri posameznikih pomenita tudi boljai/slabai rezultat na ergometrih. Izvedli smo dve testiranji laktatnega praga in O2max - eno marca pred zacetkom sezone in drugo konec leta. Rezultate testiranj smo primerjali z rezultati na ergometrih v istih dveh obdobjih. Odkrili smo povezavo med boljaim laktatnim pragom in boljaimi rezultati, s cimer smo potrdili naao prvo hipotezo, da viaji laktatni prag pomeni boljao vzdrlljivost. Pokazali smo tudi, da obstajajo dolocene anomalije (odstopanja v rezultatih zaradi nekaterih drugih dejavnikov). V sploanem lahko recemo, da smo potrdili smotrnost teh testiranj.

   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 2.april 2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster