Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >TŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 

Število dijakov - avtorjev po šolah:
 
Šola
Število dijakov
Gimnazija Kranj 21
Gimnazija Jesenice 9
ESIC Kranj, Gimnazija 5
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska šola 3
TŠC Kranj, SiPŠ 3
ESIC Kranj, Gradbeno storitvena šola 1
Vseh dijakov - avtorjev skupaj 42
 
 
število dijakov po šolah
 
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 30.mar.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster