Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih ¹ol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ©OL > OSNOVNIH ©OL >T©C Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXI. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prej¹nja srečanja
Arhiv srečanj
   
Sredi¹če mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXI. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih ¹ol


 

Število nalog po šolah:
 
Šola
Število nalog 
Gimnazija Kranj
9
Gimnazija Jesenice
4
ESIC Kranj, Gimnazija
2
T©C Kranj, SiP©
2
ESIC Kranj, Ekonomsko-trgovska aola
1
ESIC Kranj, Gradbeno storitvena aola
1
Skupno število nalog:
19
 
 
¹tevilo nalog po ¹olah
 
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 30.mar.2011
© TŠC Kranj, 1996-2012   webmaster