Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O XIII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


XIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol


OCENJEVALNE KOMISIJE
 
BIOLOGIJA
 

Darija Kramarič, prof.
Marija Barle, prof.

EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA,
KEMIJA
 

mag. Branka Jarc Kovačič, univ. dipl. inž.
Nataša Kristan Primšar, univ. dipl. inž.

EKONOMIJA ALI TURIZEM
 

Alenka Grmek, univ. dipl. oec.
Branka Balantič, univ. dipl. org.

FIZIKA ALI ASTRONOMIJA,
RAČUNALNIŠTVO ALI TELEKOMUNIKACIJE,
MATEMATIKA ALI LOGIKA
 

Temida Novak, univ. dipl. inž.
Melita Gros, prof.
Borut Pogačnik, univ. dipl. inž.

GEOGRAFIJA ALI GEOLOGIJA
 

Zdenka Kočevar, prof.
Andreja Prezelj, prof.

PSIHOLOGIJA,
SOCIOLOGIJA ,
SLOVENSKI JEZIK ALI KNJIŽEVNOST
 

Maja Jošt, prof.
Mirjana Erlah Košnik, prof.
Lijana Medič Jermančič, univ.dipl. psih.

ETNOLOGIJA,
ZGODOVINA ALI UMETNOSTNA ZGODOVINA
 

Irena Jerala, prof.
Jerca Kebe, prof.

INTERDISCIPLINARNA PODROČJA
 

Milena Renko, pred. učit. bio.
Mirjam Erlah Košnik,prof.
Melita Gros, prof.
Darja Šter, univ. dipl. inž.

 
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 22.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster