Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O XIII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


XIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šolPozdrav udeležencem XIII. srečanja raziskovalcev osnovnih šol Gorenjske


Dragi mladi raziskovalci, raziskovalke, spoštovane mentorice, spoštovani mentorji,
kot je že tradicija, se v aprilu mladi raziskovalci osnovnih in srednjih šol Gorenjske zberejo pri nas. Z letošnjim koledarskim letom je šola postala del Šolskega centra Kranj, ki združuje vse kranjske šole s področja strokovnega in poklicnega izobraževanja, Tehniško gimnazijo in Višjo strokovno šolo, ki izobražuje za sedem različnih višješolskih programov.

Na žalost pa tradicija ne pomeni veliko, ko je potrebno zagotoviti vsaj osnovna finančna sredstva za tako srečanje. Posledica tega je, da je celotno finančno breme organizacije in izvedbe srečanja prevzel Šolski center Kranj.

Ob tem bi izpostavil kolege, sodelavce, mentorje, ki skrbijo za organizacijo, pripravo in izvedbo regijskega srečanja mladih raziskovalcev Gorenjske. Dejansko brez njih srečanja ne bi bilo. Ne glede na napisano, bomo vztrajali. Prepričani smo, da si mladi raziskovalci to zaslužite. Verjamemo v mlade in vam zaupamo. Vem, da lahko veliko pokažete. Obenem pa je prav, da tako srečanje izkoristite tudi za medsebojno spoznavanje in druženje. Želim vam, da bi bilo druženje na regijskem srečanju prijetno, poučno, zabavno in uspešno.

   
 

Jože Drenovec, univ. dipl. org.,
v.d. direktorja ŠC Kranj

   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 13. april 2012
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster