Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O XIII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


XIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 
  REZULTATI PO PODROČJIH:
   
  Področje: Ekonomija ali turizem
 
 

1.

NASLOV NALOGE:
Naaa Frida kuha

IZVAJALEC:

Urh Primolic, Vid Primolic, Tinkara Zaletel
ŠOLA:
OŠ Krile
MENTOR:
Betka Potocnik, uni. dipl. org., Katja Konjar, prof.     
   
POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
V raziskovalni nalogi Naaa Frida kuha smo poskuaali pripraviti turisticni produkt, ki bi temeljil na lokalni ponudbi in kulinaricnih dolivetjih. Najprej smo pregledali literaturo in ugotovili, katere tradicionalne jedi sodijo v naa okolia. Nato smo pripravili spletno anketo, s katero smo leleli ugotoviti, katere jedi ljudje v naaem okoliau ae poznajo in jih znajo pripravljati. Rezultate ankete primerjali z literaturo in ugotovili, da si ljudje lelijo tovrsten turisticni produkt. Naae ideje smo zbrali v Fridinem vodniku, ki bogati turisticno ponudbo trliakega konca. Prvi del vodnika vam predstavi razlicne molnosti rekreacije: kolesarsko pot - Trlicanko, pohodniako pot – Ovcjo pot na Kriako goro ter peapot – Pot treh zvonov. Drugi del pa vas s pomocjo zbranih receptov popelje ae v svet kulinarike. Vsebuje kratek opis izbranih trliakih tradicionalnih jedi v knjilnem jeziku in trliakem narecju. Vodnik dopolnjuje zanimiva drulabna igra »Potuj z ovco Frido« za otroke. Fridin vodnik in drulabno igro bomo predstavili 6. aprila 2013 na vaakem sejmu v Sebenjah. Vabimo vas v kraje pod Kriako goro, kjer najdete veliko molnosti za rekreacijo in raznoliko kulinaricno dediacino. Kljucne besede: kolesarska pot, Kriaka gora, peapot, tradicionalne jedi, kulinaricni vodnik 

2.

NASLOV NALOGE:
Nakupi revij lirovskih osnovnoaolcev

IZVAJALEC:

Sara Jezeraek, Kevin  Pivk  
ŠOLA:
OŠ Žiri
MENTOR:
Barbara  Peternel, univ. dipl. bibl.        
   
POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
Raziskovalna naloga se osredotoci na vplive, ki botrujejo nakupnim odlocitvam mladih v Žireh. Zanimajo naju predvsem nakupi revij in branje revij ucencev naae aole v zadnjem vzgojno-izobralevalnem obdobju. V prvem delu naloge so podane teoreticne opredelitve oglaaevanja in ekonomske propagande. Predstavljena je zgodovina nekaterih najbolj branih revij, ki so jih omenjali anketiranci. V drugem, prakticnem delu pa se naloga preusmeri na izkuanje mladostnikov pri branju revij, ki jih kupijo ali bodisi izposodijo. S pomocjo ankete sva ugotovila, da so revije predrage, da bi jih mnolicno kupovali. Anketa je pokazala, da vecina ucencev ne kupi revije, ce je dralja od petih evrov.

3.

NASLOV NALOGE:
Okus po divjem

IZVAJALEC:

Pia Mrak, Aleaa  Sodja, Agata Stare
ŠOLA:
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
MENTOR:
Marija Helena Logar, prof., Uraka Repinc, uni. dipl. bibl. , Pavlina Zorman , ucit.
   
POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
V raziskovalni nalogi so opisane jedi, narejene iz samoniklih divjih rastlin, ki rastejo na podrocju Bohinja. Za osnovo so nam bile rastline, ki so bile prepoznane kot najbolj uporabljane pri Bohinjcih na osnovi lanskoletne ankete v okviru lanske raziskovalne naloge. Tokrat pa je v ospredju zanimanja kaj iz teh samoniklih rastlin znamo pripraviti, kako te jedi poimenujemo. Nekaj jedi in pijac iz nabranega jagodicja ucenci v aoli ucenci tudi pripravijo. Po lastnem navdihu pripravijo tudi svoj jedilnik, ki ga ponudijo gostilni, s katero smo le vajeni sodelovanja. Za stojnico na turisticni trlnici sami izdelajo koticek, ki ga uredijo z »olivitvijo« starega pohiatva, obogatijo pa s krpankami, ki so jih navdihnile tako ali drugace divje role. V casu Mednarodnega festivala alpskega cvetja bodo jedi s tega jedilnika postrelene v gostilni Štrud'l.

   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster