Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O XIII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


XIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 
  REZULTATI PO PODROČJIH:
   
  Področje: Etnologija
 
 

1.

NASLOV NALOGE:
Izumiranje ljudske glasbe na Gorenjskem

IZVAJALEC:

Tanja  Pivk, Marijana Jezeraek  
ŠOLA:
OŠ Ivana Tavcarja Gorenja vas
MENTOR:
Nela Erznolnik, prof.        
   
POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
Že kar nekaj casa naju je zanimalo, ali so vcasih naaih starih staraev res vec prepevali ljudske pesmi kot danes. Zato sva se odlocili, da bova naredili raziskovalno nalogo, in z njo ugotovili ali ljudska glasba izumira. S to raziskovalno nalogo sva lelele ugotoviti, kaj vse se skriva v ljudski glasbi. Z vpraaalnikom pa sva lelele izvedeti ae, kako dobro poznajo ljudsko glasbo v razlicnih starostih, in katera ljudska glasbila poznajo. Prebirali sva clanke, knjige in izvlecke s spletnih strani o ljudski glasbi. To pa je samo delcek najinih raziskav. Za pomoc sva si pred zacetkom raziskovanja postavili hipoteze, ki so nama bile zelo v pomoc.

2.

NASLOV NALOGE:
Stara dobra kruana pec

IZVAJALEC:

Nela Jesenko Lucija Eniko  
ŠOLA:
OŠ Žiri
MENTOR:
Lilijana Justin, prof.        
   
POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
Tema raziskovalne naloge z naslovom Stara dobra kruana pec so kruane peci in peka kruha. Zanimalo naju je, kakana je uporaba kruanih peci v Žireh, koliko ljudi jih ima doma, koliko jih peci uporablja in v kakane namene. Želeli sva tudi raziskati, koliko ljudi v Žireh kupuje kruh in koliko jih pece kruh doma. Ugotovili sva, da se v Žireh peka kruha ohranja in se bo ohranjala ae kar nekaj let. Dokazali sva tudi, da se je uporaba kruane peci za peko kruha kljub sodobnim pekovskim aparatom ohranila vse do danes, predvsem v podelelskih gospodinjstvih.

3.

NASLOV NALOGE:
Staro ni za v aaro

IZVAJALEC:

Ema Justin, Sara Starman, Nela Trcek
ŠOLA:
OŠ Žiri
MENTOR:
Vesna Krvina, prof., Martina Jurman, prof.     
   
POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
Zanimalo nas je, koliko starih igrac je na Žirovskem ae ohranjenih, ter razlika, koliko se razlikujejo igre naaih babic in dedkov v primerjavi z danaanjimi otroki. Prav tako nas je zanimalo, ce danaanji otroci te igre ae poznajo in ali so jim vaec. Naloga predstavi, da so se naae babice in dedki igrali predvsem igre na prostem, ki so si jih izmislili in izdelali sami. Zaradi dela na domacijah tudi niso imeli veliko casa za igro. Danaanji otroci menijo, da imajo za igro kar veliko casa. Mlajai otroci (2. in 3. razred) najraje posegajo po novejaih igracah, starejai (4. in 5. razred) pa raje svoj prosti cas prelivijo na prostem s prijatelji.

   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster