Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O XIII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


XIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 
  REZULTATI PO PODROČJIH:
   
  Področje: Geografija ali geologija
 
 

1.

NASLOV NALOGE:
Ledinska imena v Poljanah in okolici

IZVAJALEC:

Mojca Šubic, Uraa Bolnar  
ŠOLA:
OŠ Poljane
MENTOR:
Sonja Homec, ucit.        
   
POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
V raziskovalni nalogi, sva v pogovorih z domacini in lastniki zemljiac zapisali ledinska imena v Poljanah in njihovi okolici. Z raziskovanjem sva ugotovili, da so se imena skozi cas spreminjala prav tako pa tudi zemljiaca. Izvedeli sva veliko o naseljevanju Poljanske doline ter, da se imena v vecini imenujejo po lastnikih, imenu domacih hia, po obliki zemljiaca ter po legendah o njih. Vecina starejaih ljudi s katerimi sva govorili je ledinska imena poznala pod imenom domaca imena. Nekaj jih je znalo razloliti tudi njihov nastanek. Povedali so nama, da se z njimi lale orientirajo in tako potrdili eno od najinih hipotez. Upava, da bo najina raziskovalna naloga pripomogla k ohranjanju ledinskih imen v Poljanah in okolici. Prav bi bilo, ce bi se tudi v prihodnosti domacini na imenovanih zemljiacih orientirali s pomocjo le dolocenih ledinskih imen, kajti tudi ta imena izralajo posebnosti in znacilnosti naaih krajev. V primeru, da se bodo poimenovanja cez leta pozabila, pa upava, da bo najina naloga v pomoc tistim, ki bi leleli o tem vedeti kaj vec oziroma raziskati.

2.

NASLOV NALOGE:
Ermanovec in drugi tisocaki v Škofjeloakem hribovju

IZVAJALEC:

Špela Šturm, Katja Jereb  
ŠOLA:
OŠ Ivana Tavcarja Gorenja vas
MENTOR:
Nela Erznolnik, prof.        
   
POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
Povzetek V tej raziskovalni nalogi sva obravnavali hrib visok 1026 m nadmorske viaine, Ermanovec. Predvsem naju je zanimala priljubljenost Ermanovca v primerjavi s hribi Škofjeloakega hribovja. Zato sva sestavili anketne vpraaalnike in jih razdelili pohodnikom, ki sva jih srecali, dali pa sva jih tudi najinim sovrstnikom, ki ga tudi pogosto obiskujejo. Po anketah sodec sva se odlocili, da bova priljubljenost Ermanovca primerjali samo z blilnjimi vrhovi, kot so Blegoa, Bevkov vrh, Slajka… Zanimal naju je tudi izvor imena Ermanovec, prireditve ter za katero pot se odlocajo pohodniki, ko obiacejo Ermanovec.

3.

NASLOV NALOGE:
Spreminjanje izobrazbene strukture v Gorenji vasi v zadnjih 50 letih

IZVAJALEC:

Nika Šturm, Nastja  Bajt  
ŠOLA:
OŠ Ivana Tavcarja Gorenja vas
MENTOR:
Mirjam Šinkovec, prof.        
   
POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
Za to raziskovalno nalogo sva se odlocili zato, ker se letos srecujeva z odlocitvijo kam naprej, na katero srednjo aolo. Zanimalo naju je, kako so se o tem odlocali vcasih in kako se odlocamo danes. Primerjali sva podatke o stopnji izobrazbe v Gorenji vasi ob popisih od leta 1961 naprej. Zanimalo naju je tudi, kakano stopnjo izobrazbe so dosegli naai starai in kam se vpisujemo devetoaolci.

NASLOV NALOGE:
Evropska unija in njeni drlavljani

IZVAJALEC:

Vid Velkavrh    
ŠOLA:
OŠ Žiri
MENTOR:
Vlasta Pecelin, univ. dipl. soc.        
   
POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
Tema o Evropski uniji je v Sloveniji vedno aktualna, saj je naaa drlava le sedem let njena clanica. V raziskovalni nalogi me je zanimalo, koliko povprecni drlavljani Slovenije sploh poznajo Evropsko unijo (osnovno poznavanje, simboli EU, delovanje evropskega parlamenta, pololaj Slovenije v EU in vsakdan drlavljanov v EU). Menim, da imajo mnogi Slovenci prepricanje, da biti v EU pomeni le uporaba evra kot placilnega sredstva. Menim tudi, da Evropska unija vpliva na vsakdan njenih drlavljanov le, da se tega premalo zavedamo.

   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster