Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O XIII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


XIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 
  REZULTATI PO PODROČJIH:
   
  Področje: Slovenski jezik ali knjilevnost
 
 

1.

NASLOV NALOGE:
Oh, to branje

IZVAJALEC:

Mark  Bogataj, Anja  Pirih  
ŠOLA:
OŠ Žiri
MENTOR:
Barbara Peternel, univ. dipl. bibl.        
   
POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:
Raziskovalna naloga z naslovom Oh, to branje se dotika pomena branja in bralne pismenosti. Med vsemi jezikovnimi dejavnostmi je branje najpogosteje preucevana in raziskana jezikovna raba in jezikovna zmolnost, piae doktorica Grosmanova, a na aoli takih raziskav ae nimamo. Najina raziskava bo odgovorila na nekatera vpraaanja o branju, kakor ga dolivljajo delavci in ucenci tretjega, aestega in devetega razreda naae aole. Najprej sva iz razlicnih virov zbrala literaturo, ki govori o branju, bralni pismenosti ter o novih orodjih za branje e-besedil. Zanimalo naju je, koliko ucenci naae aole berejo, kaj jim branje pomeni, kako izbirajo knjige, ali sodelujejo pri bralni znacki, po kateri vrsti knjig najraje posegajo ter preprosto kakaen imajo odnos do branja. Podobna vpraaanja sva postavila tudi delavcem aole in dobila odgovore tudi o tem, koliko se poslulujejo elektronskih naprav za branje in pisanje.

   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster