Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije
Za vodje raziskovalnih aktivov ...
 
O XIII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
   
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Raziskovalna dejavnost srednjih šol
Predstavitev
Model uvajanja inovativnosti in podjetništva
 


XIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih osnovnih šol

 

Število učencev po šolah:
 
Šola
Število učencev
OŠ Žiri 18
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 11
OŠ Orehek Kranj 7
OŠ Križe 6
OŠ Poljane 6
OŠ Naklo 4
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 3
OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 3
OŠ Cvetka Golarja 2
OŠ Škofja Loka-Mesto 2
OŠ Tržič 2
Vseh učencev skupaj 64
 
 
Število učencev po šolah
 
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster