Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 

22. regijsko srečanje mladih raziskovalcev:

  REZULTATI XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol
  rezultati za tiskanje XXII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  fotogalerija XXII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev
  oddane naloge za XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol
  statistični pregled raziskovalnih nalog mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol
  razpis XXII. regijskega srečanja mladih raziskovalcev (razpis za državno srečanje)
  seznam vodij aktivov mladih raziskovalcev po šolah
  organizacijski odbor srečanja
Državna srečanja mladih raziskovalcev:
  gibanje znanost mladini
   
   
 
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster