Regijska srečanja mladih raziskovalcev
gorenjskih srednjih in osnovnih šol
Regijska srečanja mladih raziskovalcev
SREDNJIH ŠOL > OSNOVNIH ŠOL >ŠC Kranj >
Informacije

Za vodje raziskovalnih aktivov ...

 
O XXII. srečanju
Organizatorji
Vodje razisko. aktivov
Termini
Pozdrav sodelujočim
Ocenjevalne komisije
Ocenjevalni list
Bilten srečanja
 
Raziskovalne naloge
Pogoji in pravila
Oblika in vsebina
Predstavitev
Napotki za izdelavo
Splošni napotki
Izgled, vsebina
Literatura
Primeri nalog
Prijavljene naloge
Oddane naloge
Statisti. pregled nalog
 
Prijava raziskova. nalog
Navodila za prijavo
Prijavnica
   
Pokrovitelji
   
Prejšnja srečanja
Arhiv srečanj
   
Središče mladih razisko- valcev Gorenjske
Predstavitev
   


XXII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev gorenjskih srednjih šol


 
  ODDANE NALOGE:
 
Izberi področje:
Vsa področja
Izbrano področje:
Ekologija z varstvom okolja
  (trenutno število prijavljenih nalog:   1 )
 
PODROČJE:

Ekologija z varstvom okolja

NASLOV NALOGE: Blejska natega
IZVAJALEC: Daaa Robic    
ŠOLA: Gimnazija Jesenice
MENTOR: Irena Oblak, prof.       

POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE:

Raziskave kalejo, da je Blejsko jezero preobremenjeno s hranili, razmere pa se od leta 2010 le ae slabaajo. Zaradi majhne samocistilne sposobnosti je jezero ekoloako izjemno ranljivo, clovekova dejavnost pa le ae dodatno prispeva k hitrejaemu staranju jezera. Prekomerna onesnalenost vode v Blejskem jezeru se pokale s cvetenjem alg. Za odstranjevanje onesnalene vode je bila leta 1980/81 zgrajena natega in urejen dovod vode iz Radovne. Okoljevarstvena problematika je izrazito skupinski proces, v katerem ima vsak posameznik pomembno vlogo. Za izdelavo raziskovalne naloge sem izkoristila svoje znanje potapljanja, s cimer sem lelela dodati svoj prispevek k reaevanju Blejskega jezera. V nalogi je predstavljeno podvodno snemanje poteka natege v celotni dollini in s tem dolocanje lokacije same natege in njenih zajemnih mest, njihove globine in temperature vode po globini. Rezultat naloge je porocilo o stanju natege, ocena o tem, kateri sloj vode iz jezera se odvaja, in prikaz njenega delovanja v obliki spletne strani.
 
   
   
Datum:  
Posodobljeno:
Izdelano: 20.jan.2013
© ŠC Kranj, 1996-2013   webmaster